NGƯỜI TÌNH BABYLON CỦA TÔI

Dear Diary (2021)

Nội dung phim

Người Tình Babylon Của Tôi kể về câu chuyện ái tình giả tưởng của trằn Mỹ Như. Năm 12 tuổi, cô khởi đầu giấc mơ về ái tình trong hình dong và viết lại nhật ký về chàng hoàng tử Babylon của mình. Sinh nhật năm 24 tuổi, chàng hoàng tử trong hình dong của trằn Mỹ Như đã giáng thế, và các nhân vật khác trong cuốn nhật ký tuần tự xuất hiện. Cuốn nhật ký năm ấy đã tạo ra thành câu thần chú xuyên dung tích và thời gian. trằn Mỹ Như dính líu đến câu chuyện ái tình hận thù kéo dài 3.700 năm.

Xem thêm