Ngàn Vạn Lần Vì Em

See You Again (2021)

Nội dung phim

Hoàng Thi Khiết, cô gái mà Trịnh Trạch Viễn yêu đột ngột chạm chán tai nạn qua đời. Vì cứu Hoàng Thi Khiết, Trạch Viễn dùng chiếc máy ảnh của cô để lại xuyên không thời gian, trở lại hôm hội diễn lớp 12 năm 17 tuổi... Anh không xong xuôi xuyên không chỉnh sửa quá khứ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể cứu Hoàng Thi Khiết. Đến rút cuộc Trạch Viễn mới phát hiện, người xuyên không vào khe hở của thời gian nghìn vạn lần, trước nay không chỉ có một mình anh...

Xem thêm