Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ

The Four (2015)

Nội dung phim

Phim "Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ" được remake từ bạn dạng 2008. Điểm dị biệt là nhân vật An Thế Cảnh được nâng lên thành nhân vật chính để đối đầu với 4 chàng trai của tứ đại danh bổ. Cải biên từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của Ôn Thụy An, kể về bộ tứ nhân vật người nào cũng có bản lĩnh khác biệt hơn người: Lãnh Huyết hóa sói, Vô Tình từ nhỏ đã tàn phế truất đôi chân nhưng có bản lĩnh dùng ý nghĩ trở thành ám khí làm thịt người, Thiết Thủ thân thể kim cương bất hoại, truy hỏi Mệnh cước bộ biến hóa thần sầu. Mỗi người một thế mạnh, một tính cách nhưng họ có điểm chung là rất gan dạ và trung thành. Bốn người họ, 4 tính cách, dưới sự kết nạp và dẫn dắt của Gia Cát Chính Ngã, người đứng đầu Ty Thần Bổ, đã được phong làm Tứ đại bổ khoái, trừ gian phá án và lập được không ít công lao cho triều đình...

Xem thêm