Cuộc Sống Mới Của Chúng Ta

Our New Life (2021) (2021)

Nội dung phim

Cuộc Sống Mới Của Chúng Ta là một bộ phim điện ảnh đề tài xã hội hiện thực do Thân Áo, Bao Bối Nhĩ, Diêu Đình Đình, Lư Chính Vũ, Trương Loan cùng chỉ đạo. Bộ phim được tạo nên từ năm câu chuyện "Nhật kí ơn và thù ở quảng trường" , "Bình tĩnh, bình tĩnh", "Buổi thuyết trình âm nhạc online", "Mặt trời chiều đỏ rực", "Một tuyến đường tiến lên". ưng chuẩn những câu chuyện quyết tâm đeo đuổi cuộc sống tốt đẹp của những con người bình thường thời đại mới, thể hiện tân tiến lớn mạnh của quốc gia, sự đổi mới của danh sinh, mang lại cảm giác thành tựu, cảm giác hạnh phúc và bình an cho mọi người.

Xem thêm