To. Two

To. Two (2022)

Nội dung phim

To.two là một áp dụng truyền thông xã hội vô cùng tầm thường với sức hút; bạn chỉ có thể tham dự dựa trên lời mời. Web drama này tò mò cách áp dụng này phát hành rào cản xã hội giữa các sinh viên dựa trên việc ai có thể truy vấn cập thư mời.

Xem thêm