Green Mother Club

Green Mother Club (2022)

Nội dung phim

Bộ phim nói về tình bạn, tình mẫu tử và sự trưởng thành của 5 người mẹ gặp nhau trong đồng đội tiểu học, mỗi người đều có những phức cảm mà họ không thể vượt qua.

Xem thêm