IN OUR PRIME

IN OUR PRIME (2022)

Nội dung phim

Nhà toán học nhân kiệt đào tẩu khỏi miền Bắc đã nỗ lực che lấp dĩ vãng của mình chung cục bắt đầu dạy một học sinh đã từ bỏ môn Toán cách đúng để tìm ra câu trả lời.

Xem thêm