TRẬN LỤT THIÊN NIÊN KỶ

High Water (2022)

Nội dung phim

Năm 1997, các nhà kỹ thuật và quan chức chính quyền địa phương ở Wrocław đương đầu với những quyết định sinh tử khi một trận lụt kinh khủng đe dọa thành phố.

Xem thêm