TIỂU MÔN THẦN

Little Door Gods (2016) (2016)

Nội dung phim

Câu chuyện về 2 bị môn thần (Thần giữ cửa trong truyện dân dã Trung Quốc) kiên tâm gầy dựng lại niềm tin của loài người vào thân tiên, trước khi bị đưa về cõi cực lạc vì thất nghiệp.
phi tần  

Xem thêm