hai gia đình ở ôn châu

hai gia dinh o on chau (2019)

Nội dung phim

Vì sao người ta gọi người Ôn Châu là dân Do Thái của Trung Quốc? vì sao người Ôn Châu có thể đi khắp nơi trên thế giới làm ăn? Theo dõi bộ phim và bạn sẽ hiểu được phần nào của câu chuyện.

Xem thêm