BLACK ADAM

BLACK ADAM (2022)

Nội dung phim

Gần 5.000 năm sau khi anh ta được ban cho sức mạnh toàn năng của các vị thần Ai Cập - và bị tù đày mau chóng - Black Adam được giải thoát khỏi ngôi mộ nai lưng gian của mình, chuẩn bị giải phóng hình thức công lý độc nhất của anh ta trên toàn cầu hiện đại.

Xem thêm