TÌNH ĐẦU PHAI MỜ

My Love Mix-Up! (2020)

Nội dung phim

Aoki nghĩ rằng cô bạn mà cậu thích đang thích một cậu trai khác. Còn cậu trai đó thì lại nghĩ Aoki thích mình. tại sao ngọn ngành luôn phải phức tạp như vậy?

Xem thêm