Bạch dạ hành

Byakuyakou (2012)

Nội dung phim

Byakuyakou là một bộ phim âm u với những âm mưu, tội lỗi, một bộ phim mà nhân vật của nó hoàn toản đã hoàn toản mất hết tính người. Họ tội trạng không gớm tay, chuẩn bị đào thải bất cứ ai đang cản tuyến đường họ, dù người đó có là đồng chí thân thích luôn tin tưởng họ đi nữa.

Xem thêm