SỐ HÓA

Automata (2014) (2014)

Nội dung phim

Trong một loài người tương lai, khi robot vươn lên là quá sáng tạo và nghiêm trọng loài người phải kiểm soát nghiêm nhặt chúng nhằm ngăn ngừa việc chúng nổi loạn. Nhà kỹ thuật Jacq Vancau (Antonio Banderas) trong một lần nghiên cứu một giả dụ kỳ lạ của một cặp người máy song sinh đã vô tình phát hiện ra những mưu mô thâm độc được giật dây từ đằng sau. Những cỗ máy đang mở đầu một cuộc tạo phản ...

Xem thêm