KỲ MÔN ÁM NHẪN

Strange Door And Dark Blade (2022)

Nội dung phim

Trong công đoạn thái hoà của nhà Tống và nhà Liêu, Đường Tử Yên một đặc vụ được tập huấn bởi tổ chức bí hiểm "Phụng Hỏa Quân", được đưa vào hoàng thành nhậm chức. Khi cô muốn rời khỏi chốn đế kinh về sống thái hoà cùng trượng phu thì bị đe dọa, trượng phu bị Phụng Hỏa Quân cưỡng chế bắt đi và giao nhiệm vụ mới cho Đường Tử Yên là ám sát đặc sứ triều đại phương Bắc.Khi trượng phu bị Phụng Hỏa Quân giết thịt hại, Tử Yên đã tìm mọi cách lật đổ Phụng Hỏa Quân. Cô giả vờ như chơi bị động dao và tiếp tục lên kế hoạch cho bước tiếp theo của kế hoạch ám sát, nhưng bất ngờ khi phát xuất hiện tiêu chí chỉ ở không tính mình. Cuối cùng, Tử Yên cùng với đặc sứ đã cùng nhau đánh bại Phụng Hỏa Quân trả lại sự thái hoà cho kinh thành.

Xem thêm