KẺ THÙ HỌC VIỆN

Wednesday (2022)

Nội dung phim

Thông minh, hay châm chọc và "chết trong lòng" một chút, Wednesday Addams điều tra một vụ giết mổ người liên hoàn khi mà có thêm bạn và cả quân địch mới ở Học viện Nevermore.

Xem thêm