CON SỐ MAY MẮN

Lucky Number Slevin (2006)

Nội dung phim

Tại New York, khi anh chàng rủi ro mắn Slevin đến căn hộ của anh bạn Nick Fisher để đốt chút thời gian rỗi, anh đã bị hiểu nhầm là Nick – người nợ tiền của cả hai ông trùm lớn nhất loài người tội phạm.

Xem thêm