Khăn Choàng Oan Nghiệt

Buang Sabai (2018)

Nội dung phim

Một câu chuyện tình vượt thời gian, một tình yêu còn đó ở kiếp này và kiếp sau, một người ở dòng thời gian này, một người lại ở dòng thời gian khác... chỉ duy nhất một điều họ chung với nhau đó là, họ đang đứng - họ đang sống cùng một chỗ...
bác bỏ , tiếng Ý có nghĩa là biển cả, và nó cũng là tên của ngôi nhà cho thuê, nằm cô độc bên bờ biển Hàn Quốc. Ở nơi ấy đã còn đó một tình yêu thật kỳ lạ...

Xem thêm