MỒI QUỶ DỮ

Prey for the Devil (2022) (2022)

Nội dung phim

Một nữ tu sẵn sàng thực hiện lễ trừ tà và đương đầu với thần thế ma quỷ có mối can dự bí mật với dĩ vãng của cô.

Xem thêm