Mối Tình Dối Gian

Tom At The Farm (2013)

Nội dung phim

Phim Mối Tình Dối Gian, Tom At The Farm 2013 có nội dung kể một nhân loại tiêu điều mà ở đó, nhân loại không đủ dũng cảm đương đầu với sự thực mà chôn vùi nó trong bạo lực và sự giả dối....

Xem thêm
Mối Tình Dối Gian,Tom At The Farm