Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới

Oh My General (2017)

Nội dung phim

Phim Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới  (Oh My General 2017): Phim quay loanh quanh chuyện tình yêu và hôn nhân giữa nữ tướng quân Diệp Chiêu lạnh lùng, võ nghệ phi phàm và vương gia Triệu Ngọc Cẩn tuy có diện mạo hơn người nhưng lại bất tài, vô dụng, không xứng với Diệp Chiêu... Sau tám năm chinh chiến, thành tựu trở về mới biết Binh Mã cõi tục Đại Tướng Quân Diệp Chiêu lại là một nữ nhi.  Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho cháu ruột An Thân Vương – Triệu Ngọc Cẩn làm nam bằng Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chính phi. Đối mặt với vị phu nhân giết mổ người như ma, mặt sắt vô tình. Quận Vương bất tài đau buồn cùng cực cào cào tường nước mắt thành sông cầu cứu: “Phải làm thế nào mới có thể trọng trấn phu cương?” (cải tổ mạnh bạo để phục hồi quyền uy của ông xã).

bác bỏ thê thiếp bác bỏ

Mời Anh chị xem Phim Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới  tại website phimhot365.net!

Xem thêm
oh my general,Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới