Nguồn Gốc Đại Chiến

Science Fiction Volume One: The Osiris Child (2016)

Nội dung phim

Phim khởi thủy Đại Chiến, Science Fiction Volume One: The Osiris Child 2016 quay quanh câu chuyện Đặt trong ngày mai trong quá trình thuộc địa liên hành tinh, một cuộc đua cặp đôi không mong muốn chống lại một cuộc khủng hoảng toàn cầu sắp xảy ra và đang phải đương đầu với những con thú vật sống trong chúng ta...

bà xã quan tài bà xã

Ủng hộ  Phim khởi thủy Đại Chiến tại phimhot365.net!

Xem thêm