Emicida: AmarElo - Tất Cả Vì Ngày Hôm Qua

Emicida: AmarElo - It's All for Yesterday (2020)

Nội dung phim

Emicida: AmarElo - toàn diện Vì Ngày Hôm Qua - Emicida: AmarElo - It's All for Yesterday:

bác bỏ hậu phi bác bỏ

Nội dung phim Emicida: AmarElo - toàn diện Vì Ngày bữa qua - Emicida: AmarElo - It's All for Yesterday:

bác bỏ hậu phi bác bỏ

Qua những cảnh quay trong buổi hòa nhạc của anh ở hí viện đô thị của São Paulo, rapper kiêm nhà hoạt động Emicida suy tôn di sản giàu sang của văn hóa da đen Brazil.

bác bỏ hậu phi bác bỏ

Cùng đón xem Emicida: AmarElo - toàn diện Vì Ngày Hôm Qua - Emicida: AmarElo - It's All for Yesterday nhé!

Xem thêm
Emicida: AmarElo - Tất cả vì ngày hôm qua,Emicida: AmarElo - It's All for Yesterday