Trảm phong đao

Blade of Wind (2020)

Nội dung phim

Vì bị cuốn vào cơn sóng gió của “người rắn”, ba vị nữ hiệp cùng nhau lên đường, sát cánh kề vai trong chuyến lưu lạc đầy mạo hiểm để tìm ra chân tướng. Ba người cát bụi dặm trường, vung đao chém mờ ám Soái, ai ngờ đâu mờ ám Soái thật sự lại là một kẻ khác...

Xem thêm