Tân Biên Thành Lãng Tử

Edge City Wanderer (2016)

Nội dung phim

Phim Tân Biên Thành Lãng Tử -: Năm đó, Thần Đao Môn môn chủ Bạch Thiên Vũ ở biên thành Hoa Mai Am bị người ta phục kích hại chết, biến thành một kì án trong võ lâm. Hai mươi năm sau, Phó Hồng Tuyết vì khảo sát cái chết của phụ thân, từ Tây Vực trở về Trung Nguyên. đồng thời đó, Diệp Khai (con của Bạch Thiên Vũ và Hoa Bạch Phượng) cũng tới biên thành. Hai người trải qua khúc chiết, rốt cuộc khảo sát ra người đứng sau là Mã Không Quần- huynh đệ kết nghĩa của Bạch Thiên Vũ. Con gái Mã Không Quần- Mã Phương Linh là đệ nhất cung nhân trong võ lâm, tính cách vui vẻ. Diệp Khai yêu Mã Phương Linh nhưng Mã Phương Linh lại một lòng hướng về Phó Hồng Tuyết. Ba người thương hận dây dư, cuối cùng, Phó Hồng Tuyết ko phải con đẻ Bạch Thiên Vũ mà Diệp Khai cũng miễn thiết bị cho Mã Không Quần, cùng Phó Hồng Tuyết kề vai chiến đấu, trừ ác dương thiện, dọn sạch sẽ tai hại cho võ lâm.

Xem thêm