Đêm trước ngày đi lính

The Night Before Enlisting (2016)

Nội dung phim

Ba đêm trước khi nhập ngũ, Seung-wook quyết định ghi dấu ấn của mình vì anh ấy không thể lẩn tránh quân đội nên anh ấy tán tỉnh mọi người. Tuy nhiên, tiền bối So-yoon và người hẹn hò mù quáng Il-hong sẽ phải lòng anh. Vào đêm trước khi xuất hành nhập ngũ, Seung-wook quyết định sẽ xem một số hành động với hai cô gái. dự án ‘để lại dấu ấn’ mở màn từ bây giờ.

Xem thêm