TÂN BÍCH HUYẾT KIẾM

Crimson Sabre (2000)

Nội dung phim

Tân Bích Huyết Kiếm kể về thời vua Sùng Chinh năm đồ vật 10, triều đình hủ bại, triều đại sắp tận, nghĩa quân nổi dậy khắp nơi, thiếu gì tướng sĩ đô đốc bị sát hại. Giang hồ phao đồn trong tay ai có thanh huyết kiếm sẽ làm minh quân thống nhất thiên hạ, trong giang hồ ai cũng tranh giành chiếm giết lẫn nhau để có thanh huyết kiếm...

Xem thêm