THIẾT QUYỀN PHẦN 2

Marvel's Iron Fist Season 2 (2018)

Nội dung phim

Trong phần 2 này, Danny và Colleen bắt tay vào một cuộc lưu lạc mới để hướng tới độc lập cho tỉnh giấc thành New York. Ward đương đầu với thù trong giặc ngoài cũng xảy ra đông đảo khốn đốn...
bác bỏ  

bác bỏ hiền thê bác bỏ

Xem Phim Thiết Quyền Phần 2 - Marvel's Iron Fist Season 2 - Vkool.TV - Ảnh 1

Xem thêm