Dạ Lẫm Thần Thám Phần 1

The Detective (2021) Season 1 (2021)

Nội dung phim

Hoàn mỹ nam Thành Dương cùng Quân Vô Cữu giỏi suy luận tạo thành Tu Mi Tổ, ngự tỷ võ công siêu quần Tô Văn Nguyệt và Âu Dương Sở Sở cổ lăng loàn quái hợp thành Căn Quắc Tổ. Điều tra nhiều vụ án khúc chiết, những mê án chẳng thể tưởng tượng nổi, đem tới một loại rắc rối tinh vi mối lái rối như tơ vò, phân tách cặn kẽ, lôi ra chân tướng của vụ án.

Xem thêm