THỢ SĂN CƯƠNG THI

Vampire Hunters (2002) (2002)

Nội dung phim

phim Thợ Săn Cương Thi Xoanh quanh câu chuyện Thạc sĩ Mao Shan và các môn sinh của ông là các zombies săn bắn và ma cà rồng khi họ đến khi ngôi mộ phiền nhiễu tổng hợp. Thạc sĩ Shannhảy xuống huyệt để xem liệu thân thể tướng vẫn còn đó và xoá sổ nó nếu nó là.

Xem thêm